Ladder
De Ladder is voor ons het kompas waarop wij met regio’s en gemeenten praten over ruimtelijke programmering, zowel kwalitatief als kwantitatief

Met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking zijn afwegingen bij besluitvorming bij alle ruimtelijke besluiten zorgvuldiger en transparanter

De Ladder is een beleidsinstrument dat ons helpt leegstand te voorkomen en bestaande capaciteit voor nieuwe functies in beeld te krijgen

Q&A

In dit document vindt u vragen en antwoorden over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Volg zuid_holland op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.