MIRT-onderzoek voor het stimuleren van stedelijk wonen
In een uniek proces met meer dan 100 partijen, zoals corporaties, overheden, ontwikkelaars, beleggers, bouwers, kennis- en maatschappelijke instellingen, is nagedacht over het stimuleren van stedelijk wonen. Dit is in 2014 en 2015 gedaan in opdracht van het BO-MIRT; het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen. In een e-publicatie (zie document aan rechterkant) zijn alle adviezen opgenomen die partijen uit het veld hebben gegeven. Met invoering en uitvoering van deze innovatieve ideeën kan het stedelijk gebied verder versterken, worden partners voor de uitvoering in stelling gebracht en kunnen allianties de ontwikkelmogelijkheden vergroten.

Resultaten zover

Het MIRT-onderzoek heeft tot een aantal concrete resultaten geleid. Zo heeft de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) een ‘omgekeerd bidbook’ opgeleverd. Hierin staan motieven en voorwaarden van beleggers om samen met corporaties en gemeenten te investeren in stedelijk wonen. Een andere uitkomst zijn de adviezen op het gebied van duurzaamheid die kunnen leiden tot versnelling van de verduurzaming van de bestaande voorraad, en substantiële woonlastenverlaging door energiebesparing. Ook is een Nederlandse versie van de handreiking Transit Oriënted Development (TOD) opgeleverd. Met adviezen om tot een meer integrale gebiedsgerichte (her)ontwikkeling van openbaar vervoer georiënteerde locaties te komen. Corporaties, beleggers en ontwikkelaars hebben aangegeven onderling marktinformatie te gaan delen over de vraag naar huurwoningen tussen 600 en 800 euro. En de Vereniging Deltametropool heeft met het College van Rijksadviseurs een Atlas met nieuwe ruimtelijke binnenstedelijke mogelijkheden ontwikkeld.