Wonen
De provincie zet zich in voor een goed woon- en leefklimaat Zuid-Holland.

Het belangrijkste instrument zijn regionale woonvisies. Ook houdt de provincie toezicht op gemeenten bij uitvoering van de Huisvestingswet en het huisvesten van verblijfsgerechtigden.

Het woonbeleid is gericht op het verbeteren van de balans tussen vraag naar en aanbod van woningen en het bevorderen van vrije vestiging.

Volg @zuid_holland op Twitter

Samenwerkingspartners

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.