RH2INE: schoner transport met waterstofDe provincie Zuid-Holland werkt aan duurzame en veilige mobiliteit.
Waterstof is een van de duurzame oplossingen voor schoner transport over weg en water. De provincie en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn initiatiefnemer van RH2INE: Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence. Veel partijen zijn aangesloten bij het netwerk, waaronder de havens van Rotterdam, Duisburg en RheinCargo.

Het doel

Het doel is om waterstof snel en veilig toegankelijk te maken voor internationaal transport van goederen door Europa. De ambitie is om in 2024 minimaal 12 schepen te kunnen laten varen op waterstof tussen Rotterdam, Duisburg en Keulen. Met 3 waterstofvulstations op deze route. Dit is een eerste stap naar emissievrij transport.

Voordelen

  • Schonere leefomgeving
  • Veiligere leefomgeving
  • Betere doorstroming op de wegen

Planning

De eerste studies zijn afgerond. In augustus 2021 zijn alle onderzoeksresultaten bekend.

EU-subsidie

Met behulp van CEF Transport subsidie van de Europese Unie laat RH2INE verschillende studies uitvoeren naar het gebruik van waterstof.

Het onderzoek gaat over:

  • welke technieken zijn het meest geschikt om met waterstof te varen
  • aan welke voorwaarden (functies, techniek) moet een waterstoflocatie aan de walzijde voldoen
  • regelgeving en veiligheidsaspecten
  • geschikte locaties

De studies zijn belangrijk om een veilig en technisch goed ontworpen systeem voor waterstofvulstations en bunkerlocaties te ontwikkelen. Daarnaast wordt gekeken wat voor de binnenvaart de beste plek is voor een waterstofvulstation. Zo kunnen technische keuzes gemaakt worden voor een standaard ontwerp. Private partijen kunnen hierdoor slimmere investeringsbeslissingen nemen.

Contact en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden bij het netwerk? Stuur dan een mail naar Lilian Froitzheim-Leijs, , programmamanager RH2INE vanuit de provincie Zuid-Holland.

Samenwerking

28 partijen zijn aangesloten bij het netwerk. De hoofdpartners van RH2INE zijn de provincie, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Haven van Rotterdam, haven van Duisburg en RheinCargo.