RH2INE: schoner transport met waterstofOp diverse manieren werkt de provincie Zuid-Holland aan duurzame en veilige mobiliteit. Waterstof is een van de duurzame oplossingen voor schoner transport over weg en water. We zetten ons bijvoorbeeld in voor meer schone schepen.

De provincie Zuid-Holland en het Duitse ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn initiatiefnemer van RH2INE: Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence. Het netwerk bestaat uit producenten van waterstof, distributeurs, schippers, havens en kennisinstellingen en richt zich op het verduurzamen van de internationale binnenvaart met behulp van waterstof.

Het gebruik van schone waterstof draagt bij aan de klimaatambitie van de Nederlandse overheid en Europa: zero-emissie in 2050. Vooruitstrevende bedrijven en organisaties in de binnenvaart willen investeren in waterstof. Zij maken gebruik van onderzoek en bestaande technieken om toe te werken naar een standaard systeem van aanbod van groene waterstof en afname door transporteurs op de belangrijkste transportroute (corridor) in Nederland en Europa.

Doel

Het doel van RH2INE is om waterstof snel en veilig toegankelijk te maken voor internationaal transport van goederen langs de Rijn-Alphen corridor. RH2INE wil in 2024 12 binnenvaartschepen op waterstof laten varen op de corridor Rotterdam, Duisburg en Keulen met minimaal 3 waterstofvulstations. Dit is een eerste stap naar een zero-emissie transportcorridor in 2050, het uiteindelijke doel.

Samenwerking binnen de gehele waardeketen (van producenten tot distributeurs en afnemers) en met buurlanden is essentieel om het gebruik van duurzame waterstof als aandrijfbrandstof binnen Europa mogelijk te maken. Inmiddels zijn bijna 30 partijen aangesloten.

Wat gaan we hier in Zuid-Holland van merken?

  • Emissievrij transport
  • Schonere leefomgeving
  • Betere doorstroming op de wegen (minder vrachtverkeer over de weg)
  • (Innovatieve) bedrijvigheid

Europese subsidie voor RH2INE kickstart studie

Met behulp van een financiële bijdrage vanuit Connected European Facilities (CEF) Transport, een financieringsinstrument van de EU, laat RH2INE verschillende studies (Kickstart Study) uitvoeren. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar:

  • Welke waterstoftechnieken zijn het meest geschikt om mee te varen.
  • Aan welke voorwaarden (functies, techniek) moet een waterstoflocatie aan de walzijde voldoen.
  • Wat is de benodigde regelgeving en wat zijn de veiligheidsaspecten waarmee rekening moet worden gehouden.
  • Wat zijn geschikte locaties en waarom.

De studies zijn belangrijk om een veilig en technisch goed ontworpen systeem voor waterstofvulstations en/of bunkerlocaties te ontwikkelen. Daarnaast wordt gekeken wat voor de binnenvaart de beste plek is voor een waterstofvulstation. Op basis van de resultaten uit de locatiestudie worden technische keuzes gemaakt voor standaardisatie van het ontwerp. Ze vormen de bouwstenen voor de volgende fase, de investeringsfase. Private partijen kunnen hiermee slimmere investeringsbeslissingen nemen.

De hoofdpartners van RH2INE Kickstart Study zijn de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), Havenbedrijf Rotterdam, haven van Duisburg en RheinCargo.

Verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt bij de provincie Zuid-Holland. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina.

Planning

De verschillende onderzoeksresultaten uit de kickstart study zijn in de loop van 2021 bekend. Het laatste onderzoeksrapport wordt in september opgeleverd.

Contact en aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden bij het netwerk? Stuur dan een mail naar Lilian Froitzheim-Leijs, , programmamanager RH2INE vanuit de provincie Zuid-Holland.

Samenwerking

Bekijk een overzicht van alle partners van RH2INE.