Rotterdam The Hague AirportAfbeelding-Airportplein

Rotterdam The Hague Airport is met 1,8 miljoen passagiers de derde luchthaven van Nederland (na Schiphol en Eindhoven). Sinds 2013 is het aantal vliegbewegingen stabiel (circa 50.000). Het aantal passagiers vertoont sindsdien een lichte jaarlijkse groei (2013 was 1,6 miljoen). De luchthaven zou graag verder groeien, maar een verkenning in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport laat zien dat in de omgeving van de luchthaven geen draagvlak bestaat voor groei boven de grenzen van de bestaande geluidsruimte. Door middel van een optimalisering van het gebruik van de bestaande geluidsruimte zal wellicht nog groei van de luchtvaart mogelijk zijn. Hiertoe is in samenwerking met de provincie een gebiedsproces gestart over de toekomst van de luchthaven.

De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) bepaalt als bevoegd gezag de gebruiksruimte van Rotterdam The Hague Airport.

◾naar website rotterdamthehagueairport.nl.

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (hierna: CRO) is op 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). De CRO is een onafhankelijk overlegorgaan van decentrale overheden, luchtvaartsector, omwonenden, milieuorganisaties en bedrijfsleven. Volgens de wet Luchtvaart is de taak van de CRO om door overleg te komen tot een gebruik van de luchthaven dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van deze partijen. Daarbij is het beperken van geluidhinder een van de belangrijkste onderwerpen. De provincie wordt in de CRO vertegenwoordigd door de gedeputeerde Luchtvaart. Onafhankelijk voorzitter is Hans van der Vlist. De vergaderingen zijn openbaar.

◾naar website www.cro-rotterdam.nl.


Verkenner Joost Schrijnen

Afbeelding-Joost-Schrijnen