Concessie Zuid-Holland Noord
In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord (ZHN) voor het openbaar vervoer in het gebied met 2 regio’s, Holland Rijnland (13 gemeenten) en Midden-Holland (5 gemeenten), inclusief de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Het gebied ligt tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag.

Afsprakenkader

Op 24 april 2018 ondertekenden de provincie Zuid-Holland en de regio's Midden-Holland en Holland Rijnland het 'Afsprakenkader Aanbesteding Openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid-Holland Noord 2020'.

Dit afsprakenkader legt de gezamenlijke afspraken van de partijen vast over de aanpak en inhoudelijke voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord die in december 2022 van start gaat.

Basisinformatie

In 2018 en 2019 is via bijeenkomsten, interviews en data-analyse allerlei basisinformatie over Zuid-Holland Noord verzameld. Tevens is een verkenning uitgevoerd naar de eventuele meerwaarde van samenwerking doelgroepenvervoer en openbaar vervoer in de concessie Zuid-Holland Noord.

Het document ‘Basisinformatie over concessie Zuid-Holland Noord’ is een bijlage bij het ‘Beleidskader aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord’ .

Beleidskader

Het 'Concept Beleidskader aanbesteding openbaar vervoer concessie Zuid-Holland Noord' staat open ter consultatie. Mocht u willen reageren, dan kunt u dit tot uiterlijk 8 november 2019 doen via het mailadres .

Een overzicht van veel voorkomende vragen/reacties en antwoorden daarop zullen op deze website (Q&A) worden gepubliceerd.

Vragen op halte- en lijnvoeringsniveau maken geen deel uit van deze fase (het beleidskader) en zullen dus ook niet worden beantwoord.

NB: Gemeenten (raden en colleges) kunnen hun reacties uiterlijk 25 oktober 2019 indien bij hun regionale vertegenwoordigers in de ambtelijke begeleidingsgroep aanbesteding Zuid-Holland Noord.

Behoefte aan een toelichting?

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op het concept beleidskader ter consultatie, laat dat dan uiterlijk 4 oktober 2019 weten via . Bij voldoende behoefte aan een toelichting organiseren wij op 17 oktober van 19.00 – 22.00 uur een toelichtende bijeenkomst, waarin wij ook specifieke vragen kunnen beantwoorden.

Verloop aanbesteding

Voor de nieuwsbrief over de aanbesteding kunt u zich aanmelden via het formulier nieuwsbrief 'Aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord'.

Reis- en reizigersinformatie

Alle reis- en reizigersinformatie kunt u vinden op www.arriva.nl.