Leiden-Katwijk-Noordwijk
R-net buslijn header

Tussen Leiden Centraal en Vuurbaakplein (Katwijk) en tussen Leiden Centraal en ESA/Estec (Noordwijk) rijden naar verwachting vanaf 2020 bussen van R-net. R-net vervangt de buslijnen 30 / 31. R-net gaat hoogfrequent rijden: in de spits 6 keer per uur. Op het deel Leiden Centraal tot de halte Raadhuis in Katwijk, waar deze 2 lijnen dezelfde route volgen,  betekent dit dat iedere 5 minuten een R-net bus gaat rijden. Voor de reizigers op dit traject betekent deze frequentieverhoging een kortere wachttijd waardoor zij sneller op hun eindbestemming zijn.

Om de bussen zoveel mogelijk ongehinderd door te laten rijden wordt  een aantal infrastructurele maatregelen getroffen. Langs de route komen R-net-bushaltes met comfortabel haltemeubilair, digitale reizigersinformatie en fietsparkeervoorzieningen. Sommige haltes worden verplaatst. Ook worden de haltes beter toegankelijk en krijgen ze de herkenbare rood-grijze uitstraling van R-net, net als de bussen van R-net.

R-net rijdt in eerste instantie niet verder dan ESA / Estec. Doortrekking van R-net tot het Picképlein in Noordwijk levert vooralsnog niet de gewenste reistijdverkorting op voor reizigers tussen Leiden en Noordwijk. Besluitvorming  hierover vindt plaats na 2020.

Planning
2017 - 2020 2020 Na 2020
Vaststellen van de route en infrastructurele maatregelen. Voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Start R-net-busverbindingen tussen Leiden en Vuurbaakplein (Katwijk) en tussen Leiden en ESA / Estec (Noordwijk). Besluitvorming over mogelijke doortrekking van R-net tot aan Picképlein in Noordwijk.

Wat speelt er nu?

De aanvullende onderzoeken over de realisatie van de R-net verbinding tussen Leiden - Katwijk - Noordwijk zijn afgerond. De resultaten laten zien dat minder maatregelen nodig zijn dan aanvankelijk gedacht. Ook kan de verbinding in 2 fasen worden geïntroduceerd. De onderzoeksresultaten en de effecten hiervan op de inpassingsmaatregelen in Katwijk staan in de aangepaste 'Nota Voorkeursmaatregelen' die is opgesteld in nauw overleg tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk. Op 4 juli 2018 hebben de gemeente Katwijk en de provincie Zuid Holland een Realisatieovereenkomst gesloten voor de uitvoering van deze maatregelen. In de periode 2019-2020 worden deze maatregelen door de gemeente Katwijk uitgevoerd, waarna de snelle verbinding tussen Leiden en Katwijk in gebruik genomen kan worden.

Gemeente Katwijk volop aan de slag met definitieve uitwerking maatregelen R-net

In Katwijk gaan eind 2020 twee R-net lijnen rijden: tussen ESA/Estec en Leiden Centraal en tussen de Boulevard zuid en Leiden Centraal. De gemeente Katwijk bereidt op dit moment maatregelen voor die de doorstroming van de bussen in de kern van Katwijk verbeteren.

Verder worden bestaande bushaltes op de routes opgewaardeerd en komen er enkele nieuwe haltes, allemaal in R-net kwaliteit en waar mogelijk uitgerust met overdekte fietsenstallingen. De gemeente Katwijk combineert dit werk, dat gefinancierd wordt door de provincie Zuid-Holland, met eigen infrastructurele aanpassingen. Zoals de vervanging van de Koningin Julianabrug, een duurzame herinrichting van de Biltlaan en de verbetering van de fietsstructuur langs de Biltlaan. Zo wordt de overlast voor het verkeer en de omgeving flink beperkt. Per deelproject worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd om te komen tot definitieve ontwerpen. De eerste bijeenkomsten vonden de afgelopen weken plaats en lopen door tot in het eerste kwartaal van 2019. Daarna kan het werk aanbesteed worden.


Volg VerkeerZH op Twitter