Noordwijk-Schiphol
R-net header

De huidige buslijn 361 van Noordwijk naar Schiphol wordt in een aantal fases opgewaardeerd tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV): frequent, betrouwbaar, snel en comfortabel. De aanleg van de HOV-verbinding is een gezamenlijke ambitie van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland met als doel de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Tijdens de eerste fase werken de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse onder coördinatie van de provincie Zuid-Holland aan maatregelen om de doorstroming van de bus op de bestaande route te bevorderen en de haltes te verbeteren. Zij passen onder andere een aantal wegen en kruispunten aan zodat de bus voorrang krijgt.

Doorstroming N208 en N443 Sassenheim

Op drukke momenten is de doorstroming op de N208 en N443 ter hoogte van Sassenheim niet voldoende. Deze wegen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van Teylingen en van de regio. In de toekomst nemen de verkeersdruk en de vertragingen hier toe. Om de doorstroming en de veiligheid op de N208 en N443 te verbeteren heeft de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Teylingen de mogelijkheden hiervan onderzocht. Het rapport  ‘Aanvullende studie verkeersafwikkeling N208 Sassenheim’ vindt u in de downloaddocumenten. Zie voor meer informatie ook www.teylingen.nl/pallandtlaan. U kunt via een reactieformulier tot 1 februari 2020 digitaal reageren op dit rapport.

In de tweede fase gaat het om de aanleg van een nieuwe HOV-brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek ter hoogte van de Sportlaan. Daardoor hoeft de bus in de toekomst niet om te rijden via de N207 en kunnen bewoners uit de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer hiervan gebruikmaken. Naast de busbaan komen er een fiets- en voetpad op de brug.

In februari 2016 is in de Stuurgroep Noordwijk-Schiphol een voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een lage brug. Op 6 november 2018 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hun voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een lage beweegbare brug bij de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek, waarna de voorbereidende activiteiten worden opgepakt om de brug te realiseren.

In de derde fase wordt de HOV-lijn op het Noord-Hollandse wegennet aangesloten. Dit wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam in overleg met de gemeente Haarlemmermeer. De toekomstige route van de bus hangt onder meer af van de woningbouwontwikkelingen in Haarlemmermeer.

De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.