Noordwijk-Schiphol
R-net header

De huidige buslijn 361 van Noordwijk naar Schiphol wordt in een aantal fases opgewaardeerd tot Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV): frequent, betrouwbaar, snel en comfortabel.

Tijdens de eerste fase werken de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse onder coördinatie van de provincie Zuid-Holland aan maatregelen om de doorstroming van de bus op de bestaande route te bevorderen en de haltes te verbeteren. Zij passen onder andere een aantal wegen en kruispunten aan zodat de bus voorrang krijgt. De werkzaamheden worden in 2018 afgerond.

In de tweede fase gaat het om de aanleg van een nieuwe HOV-brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek ter hoogte van de Sportlaan. Daardoor hoeft de bus in de toekomst niet om te rijden via de N207 en kunnen bewoners uit de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer hiervan gebruikmaken.
In februari 2016 is in de Stuurgroep Noordwijk-Schiphol een voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een lage brug. Er wordt een definitief besluit genomen over de aanleg van de brug nadat de nog benodigde afspraken tussen de partijen zijn gemaakt over het project.

In de derde fase wordt de HOV-lijn op het Noord-Hollandse wegennet aangesloten. Dit wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam in overleg met de gemeente Haarlemmermeer. De toekomstige route van de bus hangt onder meer af van de woningbouwontwikkelingen in Haarlemmermeer.

De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.


Route Noordwijk-Schiphol

Route Noordwijk-Schiphol

Volg VerkeerZH op Twitter