Spoorverbindingen
Rnet trein

De provincie Zuid-Holland heeft op 2 regionale spoorcorridors R-net gerealiseerd. Het traject Alphen aan den Rijn - Gouda en de Merwedelingelijn (traject Dordrecht – Geldermalsen). Hier rijden de herkenbare rood-grijze R-net treinen, is de kwaliteit op de stations verbeterd en zijn voorzieningen gebouwd om het reizen van en naar het station aantrekkelijker te maken. Zo zijn er veel overdekte fietsenstallingen en P+R terreinen gerealiseerd. Daarnaast werkt de provincie nauw samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS en regionale partijen aan een verbetering van het hoofdspoor tussen Leiden en Utrecht.

Alphen aan den Rijn-Gouda

Het traject Alphen aan den Rijn – Gouda is met de introductie van R-net flink verbeterd. De frequentie van de treindienst is verhoogd naar 4 keer per uur tussen 06.00 en 19.00 uur en de stations hebben een kwaliteitsverbetering gehad. Hiervoor zijn diverse versnellingsmaatregelen, geluidsmaatregelen en aanpassingen aan de overwegveiligheid uitgevoerd. Met 2 nieuwe stations, station Boskoop Snijdelwijk en Waddinxveen Triangel is de verbinding voor veel inwoners van de regio een stuk aantrekkelijker geworden. Ook de voorpleinen en de omgeving van de bestaande stations Alphen aan den Rijn, Boskoop, en Waddinxveen hebben een flinke opknapbeurt gekregen.

Ontwikkeling

De volgende kwaliteitsverbeteringen staan nog in de planning voor 2019:

  • De stations Alphen aan den Rijn, Boskoop, Waddinxveen Noord en Waddinxveen worden toegankelijker gemaakt, doordat de hoogte van de perrons wordt aangepast voor een gelijkvloerse instap. Daarnaast krijgen de perrons nieuw meubilair, nieuwe verlichting en een nieuwe omroepinstallatie. Ook wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de perronconstructies.
  • Op station Waddinxveen Noord zorgt de gemeente Waddinxveen bovendien voor een grondige herinrichting van het voorplein. Hierdoor ontstaat er een veiliger en toegankelijker station met een duidelijke hoofdingang.

Dordrecht-Geldermalsen (MerwedeLingelijn)

De MerwedeLingelijn is een succesvolle regionale treindienst, die door Qbuzz wordt gereden onder de vlag van R-net. Bij de start van de nieuwe concessie in 2018 is de dienstregeling verruimd. De treinen rijden nu ook tussen 19.00 en 20.00 uur 4 keer per uur. In 2020 neemt Qbuzz de treinen onder handen door ze stuk voor stuk uit te rusten met nieuwe comfortabele stoelen, USB-aansluitingen, een snellere wifi en worden ze aan de buitenzijde voorzien van de rood-grijze R-net huisstijl.

Ontwikkeling

De komende jaren werken de provincie en haar partners aan verdere verbeteringen op en rondom de MerwedeLingelijn:

  • Reizigerstoiletten op de stations Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Sliedrecht Baanhoek. Uiteindelijk zijn er straks op 8 van de 12 stations van de lijn reizigerstoiletten. Op de stations Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht zijn voorlopig tijdelijke toiletten geplaatst.
  • Een nieuw station in Gorinchem Noord. De gemeente Gorinchem verwacht medio 2019 over de aanleg van dit station een definitief besluit te nemen.
  • Een perrontunnel op station Gorinchem. De werkzaamheden voor deze nieuwe tunnel onder het station Gorinchem zijn medio 2018 gestart, echter loopt aanzienlijke vertraging op door een conflict tussen ProRail en de aannemer. Hierdoor is nog niet aan te geven wanneer de tunnel klaar zal zijn.
  • Op enkele stations wordt de hoogte van de perrons aangepast voor een gelijkvloerse instap. Zo zijn straks alle stations op de MerwedeLingelijn voor iedereen toegankelijk.
  • Het aantal overdekte fietsenstallingen wordt uitgebreid op de stations Gorinchem, Dordrecht, Dordrecht Stadpolders, Sliedrecht, Sliedrecht Baanhoek en Boven Hardinxveld.
  • Bij station Boven-Hardinxveld is een tekort aan autoparkeerplaatsen. Momenteel wordt onderzocht hoe een uitbreiding van de bestaande parkeervoorziening te realiseren is.

Leiden-Utrecht

De provincie werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, de provincie Utrecht, regio Holland Rijnland en alle gemeenten langs de lijn aan het verbeteren van de spoorverbinding Leiden-Utrecht om de bereikbaarheid van de regio te optimaliseren. Het doel is om de frequentie tussen Leiden en Utrecht te verhogen naar 4 keer per uur door naast de huidige twee intercity’s per uur 2 sprinters per uur te laten rijden. Ook komen er nieuwe station(s).

De provincie en haar partners onderzoeken momenten diverse mogelijkheden om deze doelen te bereiken.

‘Versnelde Intercity’ variant

De ‘Versnelde Intercity’ variant, onderzocht door NS en ProRail, leidt tot een flinke reistijdverbetering tussen Leiden en Utrecht, waardoor de trein op dat traject voor veel reizigers een aantrekkelijke keuze wordt. In deze variant worden de huidige 2 intercity’s per uur tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal aanmerkelijk versneld door alleen te stoppen op de stations Leiden Centraal, Alphen aan den Rijn en Utrecht Centraal. De 2 extra sprinters per uur, rijden als stoptrein via Leiden Centraal, Leiden Lammenschans, het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk, Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Woerden naar Utrecht Centraal en terug. Optioneel kan ook station Leidse Rijn worden bediend. Wel is een extra investering nodig voor gedeeltelijke spoorverdubbeling bij Bodegraven. Keerzijde van deze optie is dat het beoogde station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden gerealiseerd.

Deze variant sluit aan bij de ambities om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, de ontwikkelkansen langs de lijn te versterken en de robuustheid van het bredere systeem te vergroten en biedt een aantrekkelijk reizigersproduct met snelle intercity’s gecombineerd met sprinters.

Onderzoek baanstabiliteit

Parallel aan het onderzoek naar de ‘Versnelde Intercity’ variant heeft ProRail onderzoek laten doen naar de stabiliteit van het baanlichaam tussen Leiden en Woerden. ProRail stelt dat uit het uitgevoerde bodemonderzoek (september 2018) blijkt dat de huidige dienstregeling nu en in de toekomst veilig uitgevoerd kan worden. Echter bij frequentieverhoging op een groot deel van het traject zullen extra maatregelen getroffen moeten worden vanwege de baanstabiliteit. Dit zou dan ook gelden voor de ‘Versnelde Intercity’ variant. Een voorlopige inschatting van ProRail is dat met deze aanpassingen circa €175 miljoen  (+/- 23%) gemoeid is. Voor alle betrokken partijen kwam de omvang van deze problematiek als een verrassing, waarmee in financiële zin geen rekening is gehouden. Het Rijk en de regiopartijen hebben daarom in het BO MIRT van november 2018 afgesproken dat het uitgevoerde bodemonderzoek door experts zal worden gevalideerd. Hierbij wordt ook gekeken of er innovatieve oplossingen zijn voor het probleem. Het resultaat hiervan wordt in het najaar van 2019 verwacht.

Tevens is in het BO MIRT afgesproken dat de ‘Versnelde Intercity’ variant nog steeds wordt beschouwd als het na te streven eindbeeld en er naar wordt gestreefd in het BO MIRT van najaar van 2019 definitieve afspraken te maken over het eindbeeld.

Doortrekken van de huidige spitspendel Leiden-Alphen aan den Rijn naar Utrecht

De frequentie tussen Leiden en Utrecht verhogen naar 4 keer per uur is volgens ProRail zonder extra maatregelen voor baanstabiliteit wel mogelijk zolang dat beperkt blijft tot de brede spitsuren (van circa 06.00 tot 10.00 uur en van circa 15.00 tot 19.00 uur).

Daarom hebben ProRail en NS begin 2019 een verkenning gedaan naar het doortrekken van de huidige spitspendel Leiden-Alphen aan den Rijn naar Utrecht, waardoor reizigers op werkdagen in de brede spitsuren 4 keer per uur een verbinding krijgen tussen Leiden en Utrecht. Uit deze verkenning blijkt dat deze extra spitstreinen zijn in te passen in de dienstregeling en daarmee veel reizigers kunnen bedienen. Bovendien levert het een aantrekkelijk reizigersproduct op, waardoor NS de spitssprinter voor eigen rekening en risico kan gaan rijden. Om dit mogelijk te maken gaan zowel de intercity’s (2x per uur de gehele dag) als de sprinters (2x per uur in brede spits) met sprintermateriaal rijden, omdat deze treinen sneller optrekken en afremmen waardoor slechts een beperkt pakket aan inframaatregelen nodig is.

Dit resultaat is door alle partijen positief ontvangen en gezien als een mijlpaal in het verbeteren van de bereikbaarheid in de Randstad. Alle partijen willen dan ook deze extra spitsverbinding zo spoedig mogelijk realiseren. ProRail en NS gaan de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. Daarnaast onderzoeken ProRail en NS ook of een extra stop van de intercity op station Leidsche Rijn kan worden ingepast in de dienstregeling en wat daarvan de consequentie is voor exploitatie en infrastructuur.


Volg VerkeerZH op Twitter