Spoorverbindingen
Rnet trein

Zuid-Holland heeft op 2 regionale spoorcorridors R-net gerealiseerd: het traject Alphen aan den Rijn - Gouda en de Merwedelingelijn (traject Dordrecht – Geldermalsen). Hier rijden de herkenbare rood-grijze R-net treinen, is de kwaliteit op de stations verbeterd en zijn voorzieningen gebouwd om het reizen van en naar het station aantrekkelijker te maken. Zo zijn er veel overdekte fietsenstallingen en P+R terreinen gerealiseerd. Daarnaast werkt de provincie nauw samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS en regionale partijen aan een verbetering van het hoofdspoor tussen Leiden en Utrecht.

Bereikbaar Zuid-Holland

Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen. Daarom investeren we in alle vormen van vervoer en kijken we per locatie welke vervoersmiddelen het best aansluiten op de behoeften van reizigers.

Spoorverbinding Alphen aan den Rijn - Gouda

De spoorverbinding van Alphen aan den Rijn naar Gouda is met de introductie van R-net flink verbeterd. De trein rijdt op werkdagen 4 keer per uur tussen 06.00 en 19.00 uur, met NS als vervoerder. Deze R-net trein draagt bij aan de bereikbaarheid via het spoor en biedt reizigers de zekerheid van het reizen met R-net.

Planning

Er zijn geen geplande werkzaamheden voor deze spoorverbinding. Afgelopen tijd heeft deze R-net spoorverbinding al een flinke opknapbeurt gekregen, waardoor de spoorverbinding voor veel inwoners van de regio Groene Hart een stuk aantrekkelijker is geworden.

 • Er zijn 2 nieuwe stations bijgekomen: Boskoop Snijdelwijk en Waddinxveen Triangel.
 • De perrons op alle stations zijn even hoog gemaakt als de instap van de trein. Hierdoor kunnen mindervaliden zelfstandig in- en uitstappen.
 • Alle perrons hebben nieuw meubilair, nieuwe verlichting en een nieuwe omroepinstallatie.
 • De stationspleinen en de omgeving van de stations Alphen aan den Rijn, Boskoop, Waddinxveen en Waddinxveen-Noord zijn aantrekkelijker gemaakt.

Spoorverbinding Dordrecht-Geldermalsen

Tussen Dordrecht en Geldermalsen rijdt de R-net trein, die de ‘MerwedeLingelijn’ wordt genoemd. De trein rijdt op werkdagen tussen Dordrecht en Gorinchem 4 keer per uur tussen 06.00 en 19.00 uur en na 19.00 uur en tussen Gorinchem en Geldermalsen 2 keer per uur, met Qbuzz als vervoerder. Deze R-net trein draagt bij aan de bereikbaarheid via het spoor en biedt reizigers de zekerheid van het reizen met R-net.

Planning

Er zijn geplande werkzaamheden op en rondom de MerwedeLingelijn:

 • In 2020 krijgen alle treinen van de MerwedeLingelijn de herkenbare rood-grijze R-netstijl, nieuwe comfortabele stoelen, USB-aansluitingen en snellere wifi.
 • Er komen reizigerstoiletten op de stations Sliedrecht en Sliedrecht Baanhoek. Reizigers kunnen dan op 8 van de 12 stations gebruik maken van reizigerstoiletten.
 • De gemeente Gorinchem verwacht in 2020 een definitief besluit te nemen over de aanleg van een nieuw station in Gorinchem Noord.
 • ProRail bouwt een nieuwe tunnel onder het station Gorinchem. Aan de Haarwijk-zijde komt ook een nieuw perron. Dit nieuwe perron wordt bereikbaar gemaakt via een hellingbaan en een trap. Verder komt er een lift naar de nieuwe reizigerstunnel.
 • Qbuzz, Stadler en ProRail werken samen aan maatregelen om ervoor te zorgen dat mindervaliden op alle stations van de MerwedeLingelijn zelfstandig kunnen in- en uitstappen. Er worden onder andere stewards ingezet en maatregelen in de infrastruur getroffen.
 • Bij de stations Gorinchem, Dordrecht Stadpolders, Sliedrecht, Sliedrecht Baanhoek en Boven Hardinxveld wordt het aantal overdekte fietsenstallingen in 2020 uitgebreid. Na 2020 wordt ook bij station Dordrecht (Krispijnzijde) de overdekte fietsenstalling uitgebreid.
 • In 2020 worden er naar verwachting vier extra autoparkeerplaatsen bij station Boven-Hardinxveld gerealiseerd door de gemeente Hardinxveld-Giessendam en MerwedeLingelijn Beheer B.V..

Contact

Meer informatie over de MerwedeLingelijn is te vinden op de website van Qbuzz en op de lokale website: www.merwedelingelijn.nl/. Vragen over R-net ontvangen we graag via: rnet@pzh.nl.

Spoorverbinding Leiden-Utrecht

Om de regio goed bereikbaar te houden werkt de provincie met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail, NS, de provincie Utrecht, regio Holland Rijnland en alle gemeenten langs de lijn aan het verbeteren van de spoorverbinding Leiden-Utrecht. Het doel is om nieuwe station(s) op deze verbinding te realiseren, de reistijd te verbeteren en de frequentie tussen Leiden en Utrecht te verhogen. De provincie en haar partners onderzoeken momenteel diverse mogelijkheden om deze doelen te bereiken.

‘Versnelde Intercity’ variant

Om een snellere en frequentere verbinding te realiseren, streeft de provincie met haar partners naar de implementatie van de ‘Versnelde Intercity’ variant. Deze variant houdt in het kort in dat het aantal treinen tussen Leiden en Utrecht wordt uitgebreid met sprinters (2x per uur), waardoor de intercity’s (2x per uur) sneller kunnen rijden door stations over te slaan. Hierdoor zou de frequentie verhoogd kunnen worden tot 4 treinen per uur. Daarnaast wordt er een nieuw sprinterstation Hazerswoude-Rijndijk gerealiseerd.

Intercity 2 keer per uur

Deze variant leidt voor de intercity’s tot een reistijdverbetering van circa 6 minuten op het traject Leiden – Utrecht. In deze variant worden de huidige 2 intercity’s per uur tussen Leiden Centraal en Utrecht Centraal aanmerkelijk versneld door alleen te stoppen op de stations Leiden Centraal, Alphen aan den Rijn en Utrecht Centraal. Optioneel kan ook station Utrecht Leidsche Rijn door de sprinter worden bediend. Hierdoor zal de spoorverbinding tussen Utrecht en Leiden voor veel reizigers een aantrekkelijk alternatief voor de auto worden.

Sprinter 2 keer per uur

In de ‘Versnelde Intercity’ variant rijden de 2 extra sprinters per uur als stoptrein en halteren in Leiden Centraal, Leiden Lammenschans, het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden, Vleuten, Utrecht Terwijde, Utrecht Leidsche Rijn en Utrecht Centraal (en rijden door richting het zuiden).

Investering en nader onderzoek nodig

Voor de ‘Versnelde Intercity’ variant is een extra investering nodig voor gedeeltelijke spoorverdubbeling bij Bodegraven. Daarnaast is deze ‘Versnelde Intercity’ variant vooralsnog niet uit te voeren vanwege de problematiek met baanstabiliteit.

Onderzoek naar baanstabiliteit

ProRail heeft in september 2018 onderzoek laten doen naar de stabiliteit van de spoorbaan tussen Leiden en Woerden middels een landelijk programma baanstabiliteit. Hieruit blijkt dat de huidige dienstregeling nu en in de toekomst veilig uitgevoerd kan worden. Als de dienstregeling, door verhoging van de frequentie, aangepast wordt, zal volgens ProRail op een groot deel van het traject extra maatregelen getroffen moeten worden vanwege de baanstabiliteit. Dit geldt volgens ProRail dan ook voor de hierboven beschreven ‘Versnelde Intercity’ variant. Een voorlopige inschatting van ProRail is dat met deze aanpassingen circa €175 miljoen  (+/- 23%) gemoeid is. Voor alle betrokken partijen kwam de omvang van deze problematiek als een verrassing, waarmee in financiële zin geen rekening is gehouden.

Conform de afspraak in het BO MIRT eind 2018 is het door ProRail uitgevoerde onderzoek naar de baanstabiliteit door APPM gevalideerd en is haar belangrijkste advies om de impact van veranderingen (frequentie, snelheid, in te zetten treinmaterieel) meer te onderbouwen met praktijkonderzoeken. ProRail geeft hier gevolg aan door de komende jaren meer kennis over het onderwerp te verzamelen en situaties in het land met elkaar te vergelijken. De resultaten uit het programma baanstabiliteit moeten worden afgewacht, want pas dan kan worden bepaald wat er nodig is om het eindbeeld te realiseren en welke tussenstappen mogelijk zijn.

Het Rijk en de regiopartijen hebben in het BO MIRT van 20 november 2019 afgesproken de ‘Versnelde Intercity’ variant te beschouwen als het na te streven eindbeeld en mee te nemen in de uitwerking van Toekomstbeeld OV. Tevens is afgesproken er naar te streven dat in het BO MIRT van najaar 2022 definitieve afspraken worden gemaakt over het langetermijnperspectief van de spoorcorridor Leiden-Utrecht, aangezien het de verwachting is dat de resultaten van het landelijk programma baanstabiliteit dan beschikbaar zijn.

Eerste verbetering: 4 keer per uur in de spits

Volgens ProRail is het verhogen van de frequentie tussen Leiden en Utrecht zonder extra maatregelen voor baanstabiliteit wél mogelijk zolang de frequentie alleen in de spitsuren wordt verhoogd. Hiermee kan reizigers op werkdagen in de spits (van circa 6 tot 10 uur en van circa 15 tot 20 uur) 4 keer per uur een verbinding tussen Leiden en Utrecht aangeboden worden, ondanks de problematiek van de baanstabiliteit. ProRail is de voorbereidingen voor deze extra spitsverbinding gestart met de ambitie deze frequentieverdubbeling tussen Leiden en Utrecht uiterlijk in 2021 te realiseren.

Alleen inzet van sprintermateriaal

Om de verbinding van 4 keer per uur mogelijk te maken, gaan zowel de intercity’s (2x per uur de gehele dag) als de sprinters (2x per uur in de spits) met sprintermateriaal rijden. De spoorlijn ligt in veenweidegebied en na de frequentieverhoging wil ProRail geen (zwaardere) intercity’s op deze verbinding, zodat de spoorbaan minder wordt belast. Bovendien kunnen de sprinters sneller optrekken en afremmen, waardoor een beperkter pakket aan inframaatregelen nodig is en dit daardoor op kortere termijn kan worden gerealiseerd. Een bijkomend voordeel is dat de sprinters een gelijkvloerse instap (daarmee toegankelijk voor mindervalide reizigers) en rolstoelvriendelijke toiletten hebben.

Haltestations intercity’s

De sprinters die twee keer per uur als intercity’s rijden blijven de hele dag halteren op de stations: Leiden Centraal, Leiden Lammenschans, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden en Utrecht Centraal. Optioneel kan ook station Utrecht Leidsche Rijn door de intercity worden bediend.

Haltestations sprinters

De extra sprinters (2x per uur) zullen op werkdagen tijdens de spits (van circa 6 tot 10 uur en van circa 15 tot 20 uur) halteren op de stations: Leiden Centraal, Leiden Lammenschans, Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden, Vleuten, Utrecht Terwijde en Utrecht Leidsche Rijn en Utrecht Centraal (en verder doorrijden richting het zuiden). Buiten bovengenoemde spitsuren rijden deze extra sprinters niet tussen Leiden en Woerden, maar halteren dan alleen op de stations Woerden, Vleuten, Utrecht Terwijde en Utrecht Leidsche Rijn en Utrecht Centraal (en verder richting het zuiden).