Spoorverbindingen
Rnet trein

Op 2 spoorlijnen realiseert de provincie R-net: Alphen aan den Rijn – Gouda en Dordrecht – Geldermalsen (MerwedeLingelijn). Op deze verbindingen gaan rood-grijze R-net treinen rijden, wordt de kwaliteit op de stations verbeterd en komen voorzieningen voor fiets en P+R. Ook worden twee nieuwe R-net-stations gebouwd.

De provincie investeert daarnaast in het hoofdspoor tussen Leiden en Utrecht.

Alphen aan den Rijn-Gouda

  • Sinds december 2016 rijden hier rood-grijze R-net treinen.
  • December 2017 wordt station Boskoop Snijdelwijk in gebruik genomen, in het voorjaar van 2018 station Waddinxveen Triangel.
  • Alle bestaande stations worden aangepast in R-net kwaliteit met voorzieningen voor fiets en P+R.
  • Om de dienstregeling mogelijk te maken worden diverse versnellingsmaatregelen en aanpassingen aan de overwegveiligheid gedaan, zoals een fiets/voetgangerstunnel, het bij overwegen plaatsen van hekken, waarschuwingsmarkering en aanpassen van de voorrang.
  • Daarnaast worden geluidsmaatregelen getroffen.

Dordrecht-Geldermalsen (MerwedeLingelijn)

  • Met ingang van de dienstregeling 2019 worden de bestaande voertuigen aangepast naar R-net.

  • Op de bestaande stations worden voorzieningen verbeterd, zoals fietsenstallingen en eventueel P+R-voorzieningen. Ook wordt R-net branding toegepast.

Leiden-Utrecht

De provincie werkt met regionale overheden, NS en ProRail aan het verbeteren van de spoorverbinding Leiden-Utrecht om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Nadat eerdere plannen geen aantrekkelijk reizigersproduct op bleken te leveren en financieel niet haalbaar waren, is gezocht naar alternatieven.

Uit onderzoek van NS lijkt nu een kansrijke optie naar voren te komen waarbij de 2 huidige intercity’s aanmerkelijk worden versneld en daarnaast 2 sprinters per uur gaan rijden. Dit levert een aantrekkelijk reizigersproduct op met échte intercity’s en échte sprinters en daarmee volgens de huidige inschatting ook een positieve exploitatie. Wel is een extra investering nodig voor gedeeltelijke spoorverdubbeling bij Bodegraven. Keerzijde van deze optie is dat het beoogde station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden gerealiseerd. Het nieuwe plan wordt de komende periode samen met NS, ProRail, regio Holland Rijnland, de betrokken regiogemeenten, gemeente en provincie Utrecht en het Rijk verder uitgewerkt en zal daarna worden voorgelegd aan PS. (Provinciale Staten)


Volg VerkeerZH op Twitter