Baggeren in vaarwegen
De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart op haar vaarwegen. De provincie baggert haar vaarwegen om deze diep genoeg te houden voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart.

Samenwerking Rijnland

De baggerwerkzaamheden zijn een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland. De werkzaamheden dienen namelijk een gezamenlijk belang: baggeren zorgt niet alleen voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart, het garandeert ook een goede afvoer van het water en bevordert de waterkwaliteit.

Waarom baggeren?

In de vaarwegen ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Om te voorkomen dat de vaarwegen steeds minder diep worden, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Omdat de scheepvaart is toegenomen, moeten de vaargeulen nu breder en dieper zijn dan in het verleden.

Hoe gaat baggeren in zijn werk?

Een baggerboot met daarop een kraan voert de baggerwerkzaamheden uit. De kraan schept de bagger uit de vaarweg en laadt de bagger in een bak, de zogenoemde beun. De volgeladen beunen worden aan een schip gekoppeld en over het water naar verschillende stortlocaties getransporteerd.

Verwerking van het slib

Naast de stortlocaties wordt de bagger op verschillende locaties verwerkt in zogenaamde weilanddepots. Dit zijn tijdelijke depots die worden ingericht op landbouwpercelen. Een baggerzuiger spuit de natte bagger uit de aangrenzende vaarwegen in de depots. Nadat de bagger is ingedroogd, wordt de grond op de landbouwpercelen gelijk gemaakt en in oorspronkelijke staat hersteld. Het voordeel van deze werkwijze is dat het goedkoop is en dat de agrariërs na de werkzaamheden hoger gelegen landbouwpercelen hebben die zij beter kunnen bewerken. Op dit moment onderzoekt de aannemer of gebruik wordt gemaakt van de depots en op welke locaties.

Wat betekenen de werkzaamheden voor:

Scheepvaart

De baggerwerkzaamheden veroorzaken geen stremmingen op de vaarwegen. Scheepvaart dient wel rekening te houden met vertraging op het gedeelte van de vaarweg waar gebaggerd wordt. Daarnaast zijn afmeervoorzieningen en wachtplaatsen tijdelijk niet te gebruiken. Hoewel overlast voor vaarweggebruikers onvermijdelijk is, doet de provincie er alles aan om deze zo beperkt mogelijk te houden. Het scheepvaartverkeer wordt op de hoogte gehouden via scheepvaartberichten op marifoonkanalen 18 en 20 en NOS teletekstpagina 721.

Eigenaren (woon)boten

Mogelijk moeten de eigenaren van (woon)boten hun boot tijdelijk verplaatsen gedurende de werkzaamheden. Zij worden hierover tijdig geïnformeerd.


Volg VerkeerZH op Twitter