Baggeren in vaarwegenDe provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorvaart op haar vaarwegen. De provincie baggert deze vaarwegen, zodat deze diep genoeg zijn voor de scheepvaart.

Waarom baggeren?

Op de bodem van vaarwegen ontstaat in de loop der tijd een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Om te voorkomen dat de vaarwegen steeds minder diep worden, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Baggeren zorgt voor een ongehinderde doorgang van de scheepvaart, garandeert een goede afvoer van het water en bevordert de waterkwaliteit.

Hoe gaat baggeren in zijn werk?

Een baggerboot met daarop een kraan voert de baggerwerkzaamheden uit. De kraan schept de bagger uit de vaarweg en laadt de bagger in een bak, de zogenoemde beun. De volgeladen beunen worden aan een schip gekoppeld en over het water naar een stortlocatie getransporteerd.

Weilanddepots

Soms wordt bagger verdeeld over een of meerdere weilanddepots langs de vaarwegen waar gebaggerd wordt. Een baggerzuiger spuit de natte bagger uit de aangrenzende vaarweg in de depots. Nadat de bagger is ingedroogd, wordt de grond op de landbouwpercelen gelijk gemaakt en in oorspronkelijke staat hersteld. Deze werkwijze heeft als voordelen dat het goedkoop is en dat de agrariërs na de werkzaamheden hoger gelegen landbouwpercelen hebben die zij beter kunnen bewerken.

Wat betekenen de werkzaamheden voor:

Scheepvaart

De baggerwerkzaamheden veroorzaken geen stremmingen op de vaarwegen. Scheepvaart dient wel rekening te houden met vertraging op het gedeelte van de vaarweg waar gebaggerd wordt. Daarnaast zijn afmeervoorzieningen en wachtplaatsen vaak tijdelijk niet te gebruiken. Hoewel overlast voor vaarweggebruikers onvermijdelijk is, doet de provincie er alles aan om deze zo beperkt mogelijk te houden. Het scheepvaartverkeer wordt op de hoogte gehouden via scheepvaartberichten op marifoonkanalen 18 en 20 en NOS teletekstpagina 721.

Eigenaren (woon)boten

Mogelijk moeten de eigenaren van (woon)boten hun boot tijdelijk verplaatsen gedurende de werkzaamheden. Zij worden hierover tijdig geïnformeerd.