VaarwegenBrugbediening

De provincie kiest ervoor om bruggen centraal te bedienen. De schepen kunnen dan op een vaartraject worden gevolgd en de bediening van de bruggen op elkaar afgestemd. Weggebruikers profiteren zo van kortere wachttijden en scheepvaartverkeer van een betere doorstroming. De bediening verloopt volgens een vast protocol voor de maximale veiligheid.

Elke dag beter bereikbaar

Varen in Konvooi

Tips voor iedereen die een vaarroute aflegt waarbij in konvooi (meerdere boten) gevaren wordt bij brug- en sluisopeningen.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.