Vaarwegen
Houd je aan de vaarregels ............ de boetes zijn hoog!

Sloep in Nieuwkoopseplassen

Ken de vaarregels en voorkom onveilige situaties en hoge boetes.

Brugbediening

De provincie kiest ervoor om bruggen centraal te bedienen. De schepen kunnen dan op een vaartraject worden gevolgd en de bediening van de bruggen op elkaar afgestemd. Weggebruikers profiteren zo van kortere wachttijden en scheepvaartverkeer van een betere doorstroming. De bediening verloopt volgens een vast protocol voor de maximale veiligheid.

Op weg naar de best bereikbare provincie

Volg @verkeerZH op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.