Houd je aan de vaarregels… de boetes zijn hoog!De belangrijkste regels op het water:

 • Houd altijd stuurboord (rechts) aan.
 • Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten in het algemeen voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten.
 • Roeiboten en zeilboten hebben voorrang op gemotoriseerde recreatievaart.
 • Vaar niet te snel. De maximum vaarsnelheid op de provinciale vaarwegen in Zuid-Holland is over het algemeen 12 of 9 km/u. Houd de borden in de gaten.
 • Neem alleen een ligplaats in op locaties waar dit is toegestaan. Deze locaties staan met borden aangegeven.
 • Gebruik wachtplaatsen voor bruggen alleen om te wachten op de eerstvolgende brugopening.
 • Veroorzaak geen hinderlijke waterbewegingen voor andere vaarweggebruikers (let ook op woonarken).
 • Wie vanuit een nevenvaarwater een hoofdvaarwater opvaart, mag andere vaarweggebruikers niet hinderen. U moet dan voorrang verlenen aan alle schepen op het hoofdvaarwater.
 • Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
 • Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens ligt op 0,5 promille.

Algemene vaarregels, let op!:

 • Verander niet plotseling van koers.
 • Houd het midden van het vaarwater vrij.
 • Houd altijd rekening met de dode hoek op beroepsschepen. Zorg dat u de schipper kan zien, dan kan hij u ook zien.
 • Bezorg uw omgeving geen overlast.

Regels voor het varen met snelle motorboten (vaartuigen die sneller kunnen varen dan 20 km/u)

De bestuurder moet:

 • Ouder zijn dan 18 jaar.
 • In het bezit zijn van een (klein) vaarbewijs.
 • Een registratiebewijs van het vaartuig hebben (het registratienummer moet ook op het vaartuig zichtbaar zijn).
 • Tijdens het varen op de zitplaats zitten die voor de bestuurder bestemd is.
 • Een dodemansknop hebben op zijn vaartuig, die ervoor zorgt dat de motor automatisch afslaat als de bestuurder plotseling onwel wordt of overboord valt.
 • Een reddingsvest binnen handbereik hebben.
 • Een reddingsvest dragen indien het vaartuig staande op een open plaats bestuurd wordt.
 • Voorkomen dat hij andere watergebruikers hindert of in gevaar brengt.
 • Voorkomen dat de motor van zijn vaartuig onnodig herrie maakt of onnodig draait als het vaartuig stilligt.

Vanaf 12 jaar mag je varen met een klein motorbootje. Maar wel met maximaal 2,5 pk!

 • Vanaf 18 jaar mag u een snelle motorboot besturen (vaarbewijs verplicht).
 • Vanaf 16 jaar mag je een motorboot en zeilboot (langer dan 7 meter) besturen.
 • Op 12-jarige leeftijd mag je met een open motorboot (niet langer dan 7 meter) varen die niet sneller kan dan 13 kilometer per uur (maximaal vermogen van 2,5 PK).

Hoogte van de boetes?

Denk eerst na voordat je de gashendel opendraait. De boetes zijn hoog!

 • Geen vaarbewijs: €550.
 • Ontbreken van de dodemansknop: €230.
 • Geen reddingsvest aanwezig: €45 tot €220.
 • Varen met een snelle motorboot onder de 18 jaar: €210.
 • Te hard varen: €90 tot €200.
 • Boot niet geregistreerd: €130.

Binnenvaartpolitiereglement  http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2016-01-01.

Varen doe je samen www.varendoejesamen.nl.


Varen doe je samen (in 1 minuut)

Varen doe je samen (in 2 minuten)