N207
De N207, de langste provinciale weg van Zuid-Holland, loopt van Hillegom naar Bergambacht.

Samen met de omliggende gemeenten willen wij de doorstroming van het verkeer tussen Leimuiden en Gouda/Bergambacht verbeteren.

Zo wordt de regio beter bereikbaar en de economie versterkt.

Nieuwsbrieven

Via digitale nieuwsbrieven houdt de provincie u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van de projecten. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u zich aanmelden.

N207 Gouda-Boskoop

N207 kaart Gouda-Boskoop-

N207-Noord: Hillegom-Alphen aan den Rijn

n207_noord

Het noordelijke gedeelte van de N207 loopt van Hillegom tot Alphen aan den Rijn (de N207 na de Leimuiderbrug tot aan Hillegom valt onder de provincie Noord-Holland).

N207-Zuid: Alphen aan den Rijn-Bergambacht

n207_zuid

Het zuidelijke gedeelte van de N207 loopt van Alphen aan den Rijn tot aan Bergambacht.

Corridorstudie

De maatregelen om de doorstroming van het verkeer tussen Leimuiden en Gouda verbeteren komen voort uit de corridorstudie.

Met slim afgewogen investeringen in de infrastructuur kan zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid in de Corridor N207 worden verbeterd. Dat is kortweg de conclusie na de Corridorstudie N207 van de provincie en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude, Jacobswoude (nu gemeente Kaag en Braassem), Waddinxveen en Bodegraven (nu gemeente Bodegraven-Reeuwijk). Daarmee is een stap gezet in de uitwerking van de verkeersstructuur en bijbehorende maatregelen in het gebied. Hierbij is niet alleen gekeken naar de N207 zelf, maar naar een breed gebied, dat zich uitstrekt van Leimuiden tot Waddinxveen en van Hazerswoude tot Bodegraven.

Wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen