N207 Zuid: Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp
Digitale informatiebijeenkomst 23 september

De provincie Zuid-Holland nodigt u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst over het project N207 Zuid op woensdagavond 23 september. Wij informeren u graag over de eerste versie van het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid.

Provinciaal inpassingsplan (PIP)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de eerste versie van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid gestuurd naar de medeoverheden. Daarmee start de fase van het vooroverleg met deze overheden. De eerste versie heet een concept ontwerp PIP. Bekijk en download de documenten van het concept ontwerp PIP hier.

In uitvoering: Vredenburghlaan (Waddinxveen)

Afbeelding bij Vredenburghlaan

In voorbereiding: Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan

Afbeelding bij Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan

In voorbereiding: Maatregelen Hazerswoude-Dorp

Afbeelding verbetermaatregelen Hazerswoude-Dorp

Contact en nieuwsbrief

Op deze website vindt u meer informatie over het project N207 Zuid. Wilt u op de hoogte blijven van het project N207 Zuid, meld u aan voor de nieuwsbrief.

Neem voor vragen contact op met het contactcentrum van de provincie via 0704416611 of mail