N207-Zuid: Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp
Informatiebijeenkomsten N207-Zuid

Bekijk hier de presentaties van de informatiebijeenkomsten N207 Zuid van 19 en 20 februari 2020.

In uitvoering: Vredenburghlaan (Waddinxveen)

Afbeelding bij Vredenburghlaan

In voorbereiding: Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan

Afbeelding bij Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan

In voorbereiding: Maatregelen Hazerswoude-Dorp

Afbeelding verbetermaatregelen Hazerswoude-Dorp

MER en PIP

Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de verbetermaatregelen voor het project N207-zuid. Een MER-onderzoek de impact van de aanleg van een weg op het verkeer en op het milieu. In het provinciaal inpassingsplan worden de bestemmingen van het grondgebied vastgesteld.

Contact en nieuwsbrief

Op deze website vindt u meer informatie over het project N207-zuid. Wilt u op de hoogte blijven van het project N207-zuid, meld u aan voor de nieuwsbrief.

Neem voor vragen contact op met het contactcentrum van de provincie via 0704416611 of mail