N207 Zuid: Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-DorpProvinciaal inpassingsplan (PIP)

De maatregelen van het project N207 Zuid komen in een provinciaal bestemmingsplan. Dit heet een Provinciaal inpassingsplan, afgekort PIP. De eerste versie van dit plan is het Concept Ontwerp PIP en is in juli 2020 openbaar gemaakt. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en andere overlegpartners hebben daarop gereageerd. De provincie verwerkt de komende maanden alle reacties en werkt toe naar een tweede versie van het PIP, het Ontwerp PIP.

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 23 september 2020

Op woensdagavond 23 september 2020 organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst over het project N207 Zuid. De vragen en onze antwoorden zijn terug te vinden in diverse categorieën. Ook is het mogelijk om de bijeenkomst terug te kijken.

In uitvoering: Vredenburghlaan (Waddinxveen)

Afbeelding bij Vredenburghlaan

In voorbereiding: Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan

Afbeelding bij Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan

In voorbereiding: Maatregelen N209 Hazerswoude-Dorp

Afbeelding verbetermaatregelen Hazerswoude-Dorp

Contact en nieuwsbrief

Op deze website vindt u meer informatie over het project N207 Zuid. Wilt u op de hoogte blijven van het project N207 Zuid, meld u aan voor de nieuwsbrief.

Neem voor vragen contact op met het Contact Centrum van de provincie via 0704416611 of mail