N207 Zuid: Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-DorpVragen en antwoorden informatiebijeenkomst 23 september 2020

Op woensdagavond 23 september 2020 organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst over het project N207 Zuid. De vragen en onze antwoorden zijn terug te vinden in diverse categorieën. Ook is het mogelijk om de bijeenkomst terug te kijken.

Provinciaal inpassingsplan (PIP)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de eerste versie van het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid gestuurd naar de medeoverheden. Daarmee start de fase van het vooroverleg met deze overheden. De eerste versie heet een concept ontwerp PIP. Bekijk en download de documenten van het concept ontwerp PIP hier.

In uitvoering: Vredenburghlaan (Waddinxveen)

Afbeelding bij Vredenburghlaan

In voorbereiding: Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan

Afbeelding bij Bentwoudlaan en Verlengde Bentwoudlaan

In voorbereiding: Maatregelen Hazerswoude-Dorp

Afbeelding verbetermaatregelen Hazerswoude-Dorp

Contact en nieuwsbrief

Op deze website vindt u meer informatie over het project N207 Zuid. Wilt u op de hoogte blijven van het project N207 Zuid, meld u aan voor de nieuwsbrief.

Neem voor vragen contact op met het Contact Centrum van de provincie via 0704416611 of mail