Rotonde De Wetering
Type werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het aanbrengen van een betonplaat op het punt waar de parallelweg N210 en de verbindingsweg naar het bedrijventerrein elkaar kruisen.
  • het asfalteren van de parallelweg N210
  • het vervangen van kabels en leidingen
  • het frezen en asfalteren van de hoofdrijbaan
  • het aanleggen van de rotonde

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De gebruikers van de N210 zullen tijdens de werkzaamheden weinig tot geen last hebben van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden op de N210 geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Voor de werkzaamheden hoeft het verkeer niet omgeleid te worden. De omwonenden kunnen geluidsoverlast van de heiwerkzaamheden ondervinden.

Planning werkzaamheden parallelweg en hoofdrijbaan.

  • 17 september - 23 november 2018: werkzaamheden aan vervanging van kabels en leidingen
  • vanaf 9 oktober 2018 is bedrijventerrein De Nieuwe Wetering te bereiken via de nieuwe ontsluiting ter hoogte van rotonde De Wetering
  • december 2018 tot en met 2e kwartaal 2019: aanbrengen betonpalen en wegopbouw (kerstvakantie uitgezonderd), week 2 t/m 9 2019 vinden tevens heiwerkzaamheden plaats.
  • eind juni 2019: oplevering rotonde

Deze planning is onder voorbehoud.


Volg VerkeerZH op Twitter