N214/N216 Gelijkvloerse KruisingHet aanpassen van de gelijkvloerse kruising N214/N216 is een van de maatregelen om de doorstroming in de regio te verbeteren. Met deze aanpassingen worden de huidige wachttijden in de spits verminderd.

Ontwerp

De aanpassing van de kruising bestaat uit:

  • vervangen en uitbreiden fundering
  • aanleg 4 nieuwe bushaltes bij de kruising aangelegd: 2 bushaltes langs de N214 en 2 bushaltes langs de N216. Nieuwe haltes worden voorzien van abri’s en fietsenstallingen
  • realiseren van extra opstelstroken; aan de zuidzijde komen 2 linksaf stroken, 1 rechtdoorgaande strook en 1 rechtsafstrook. In alle andere richtingen komen 2 rechtdoorgaande stroken, 1 linksafstrook en 1 rechtsafstrook
  • plaatsen van een verkeersregelinstallatie met prioriteiten voor bussen en toegevoegde voetgangersoversteken (overstappende buspassagiers)
  • verbreden van de 2 bruggen aan de oostzijde van de kruising over de Smoutjesvliet en aanleg van een nieuwe fiets/voetgangersbrug aan de zuidzijde van de bestaande bruggen
  • vervangen van: openbare verlichting, geleiderails, bewegwijzering, verkeersborden, hectometer- en reflectorpaaltjes

Planning

De planning van de aanlegwerkzaamheden is, naast de benodigde grondverwerving en de ruimtelijke procedures, ook afhankelijk van andere werkzaamheden in en om de Alblasserwaard. Daarom verwacht de provincie met de werkzaamheden te staten op z’n vroegst medio 2021. De kruising is dan gereed medio 2023.