N218
De N218 is de provinciale weg tussen de A15 (Hartelcorridor) en de aansluiting op de N15 (Brielse Meer) ten zuiden van het Hartelkanaal.

Er vindt geen groot onderhoud plaats op deze weg. Wel kunnen kleine werkzaamheden of maaiwerk worden uitgevoerd.

Kaart wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen

Volg VerkeerZH op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.