N218
De N218 is de provinciale weg tussen de A15 (Hartelcorridor) en de aansluiting op de N15 (Brielse Meer) ten zuiden van het Hartelkanaal.

Rondom de N218 voert de Provincie, in samenwerking met diverse partners, in het kader van een betere doorstroming en verkeersveiligheid een aantal werkzaamheden uit.

Wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen

Volg Verkeerzh op Twitter

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.