Verkenning A20A20 Rijkswaterstaat header

De A20 tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda is een bekend knelpunt. Het traject heeft nu in beide richtingen 2 rijstroken. Ter hoogte van  Nieuwerkerk aan de IJssel richting Gouda is er een flessenhals omdat de weg van 3 naar 2 rijstroken gaat. In de richting Rotterdam ontstaan vaak lange files door invoegend verkeer bij de aansluitingen Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel.

Van 2 naar 3 rijstroken

Uitgangspunt van de plannen is de verbreding van de weg van 2 naar 3 stroken per rijrichting tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht. De komende tijd wordt behalve deze basisoplossing ook gekeken naar aanvullende maatregelen waarmee de doorstroming het beste kan worden verbeterd. Zo wordt in het onderzoek gekeken naar mogelijke verbredingen van de A20 tussen Moordrecht en Gouda en eventueel een verbreding van de N457 richting Gouda.

Planning

Het Rijk heeft voor de aanpak 173 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is vanaf 2023 beschikbaar. De betrokken partijen willen echter eerder beginnen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid om de maatregelen voor te financieren. Mogelijk start de realisatie hierdoor eerder.


Startbeslissing A20