N457De N457 loopt van de N207 naar de A12 met in het midden een aansluiting op de A20.

Er vindt geen groot onderhoud plaats op deze weg. Wel kunnen kleine werkzaamheden of maaiwerk worden uitgevoerd.

Waar loopt de N457?

Verkenning A20

verkenning A20

Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.

Kaart wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen