N457
De N457 loopt van de N207 naar de A12 met in het midden een aansluiting op de A20.

Er vindt geen groot onderhoud plaats op deze weg. Wel kunnen kleine werkzaamheden of maaiwerk worden uitgevoerd.

Waar loopt de N457?

Verkenning A20

verkenning A20

Kaart wegwerkzaamheden

kaart wegwerkzaamheden n-wegen

Volg @verkeerzh