Werkzaamheden per deeltrajectDe werkzaamheden verschillen per deeltraject. Op de kaart staan de verschillende wegdelen aangegeven. Hieronder kunt u per traject lezen welke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Molenweg

De Molenweg wordt gedeeltelijk verhoogd en het asfalt (inclusief fundering) wordt vervangen. De wegbreedte blijft ongeveer gelijk. We verbeteren de stabiliteit van de dijk, door het aanbrengen van 500 meter steunbermen aan de polderzijde. Steunbermen   zorgen voor een verbreding en versterking van de dijk door grond. De exacte inpassing van deze maatregelen wordt in het definitief ontwerp bepaald. Aan de Gaagzijde wordt 1000 meter beschoeiing aangebracht om de waterkant te beschermen. Hierdoor wordt de dijk stabieler. Tijdens de werkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd.

Oostgaag

Aan de Oostgaag wordt het asfalt (inclusief fundering) vervangen. De wegblijft ongeveer even breed. De stabiliteit van de waterkering is al op orde. Om de waterkant te beschermen, wordt ongeveer 20 meter  beschoeiing aangebracht aan de Gaagzijde. Tijdens de werkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd.

Gaagweg

Aan de Gaagweg vinden grote werkzaamheden plaats. Zo wordt de Gaagweg gedeeltelijk verhoogd en het asfalt (inclusief fundering) wordt vervangen. De weg blijft ongeveer even breed. We verbeteren de stabiliteit van de dijk en de weg, door het aanbrengen van  steunbermen en damwanden aan de polderzijde. Steunbermen zorgen voor een verbreding en versterking van de dijk door grond. Damwanden versterken de dijk door stalen planken, die in de berm worden aangebracht. De exacte inpassing van deze maatregelen wordt in het definitief ontwerp bepaald. Aan de Gaagzijde wordt ongeveer 3000 meter beschoeiing aangebracht om de waterkant te beschermen.  Hierdoor wordt de stabiliteit van de dijk verbeterd. Tijdens de werkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd.

Rondweg Schipluiden

Aan de Rondweg Schipluiden wordt het asfalt (inclusief fundering) vervangen. De weg wordt iets smaller. Kabels en leidingen worden verlegd.

Rijksstraatweg

De Rijksstraatweg wordt gedeeltelijk verhoogd en het asfalt (inclusief fundering) wordt vervangen. De weg blijft ongeveer even breed. We verbeteren de stabiliteit van de dijk en de weg, door het aanbrengen van  steunbermen (lengte 40 meter) en damwanden (lengte ongeveer 250 meter) aan de polderzijde. Steunbermen zorgen voor  een verbreding en versterking van de dijk door grond. Damwanden versterken de dijk door stalen planken, die in de berm worden aangebracht.

De exacte inpassing van deze maatregelen wordt in het definitief ontwerp bepaald. We brengen ongeveer 200 meter beschoeiing aan. Hiermee wordt de waterkant aan de Gaagzijde beschermd. Door deze werkzaamheden wordt stabiliteit van de dijk verbeterd. Tijdens de werkzaamheden worden kabels en leidingen verlegd..

Klaas Engelbrechtsweg

Aan de Klaas Engelbrechtsweg wordt het asfalt (inclusief fundering) vervangen. De weg wordt iets smaller.