BlankenburgverbindingDe Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg met een nieuwe snelweg, de A24. De drukte op de A15 en de Beneluxcorridor neemt hierdoor af en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast en voorzien van een landtunnel bij Vlaardingen en een tunnel onder de Nieuwe Waterweg. Ook wordt de A20 verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld.

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland

Het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland is gelijktijdig met de afspraken over de Blankenburgverbinding ontwikkeld. De lokale overheden, het Rijk en provincie Zuid-Holland geven hiermee een kwaliteitsimpuls aan het gebied rond de A24. Het programma gaat over natuur, bodemkwaliteit, cultuurhistorie, water, recreatie en geluid. Het programma strekt zich uit over een gebied dat aanzienlijk groter is dan het directe invloedsgebied van de nieuwe rijksweg. De  inwoners van de provincie kunnen hierdoor op allerlei manieren van het gebied blijven genieten.

Voor meer informatie: www.blankenburgverbinding.nl / www.nieuw-waterland.nl.