Verkeersveiligheid en bermenOp veel plekken komt de bermbegroeiing door minder maaien hoger te staan dan normaal. Een veilige situatie op en naast de weg is van groot belang. Op plekken waar het zicht belemmerd wordt en een onveilige verkeerssituatie kan ontstaan, wordt vaker gemaaid. Op plekken waar het zicht niet belemmerd wordt, zal er niet extra gemaaid worden.

Maaien

Bepaalde delen van de berm worden ondanks het ecologisch beheer nog steeds vaak gemaaid, zoals rotondes, kruispunten, opstelstroken en kruisingen. Langs de weg worden zogenaamde ‘opstelstroken’ bijvoorbeeld kort gemaaid zodat voertuigen met pech langs de kant kunnen stoppen. Ook bij kruispunten en op- en afritten wordt het gras langs de berm vaker gemaaid. Zo houden weggebruikers zicht op aankomend verkeer bij het op- en afrijden van kruisingen. Ondanks het korter houden van deze stroken kunnen hier plantensoorten bloeien die zich aanpassen aan de maaifrequentie: de zogeheten ‘flora onder het maaimes’.

Onveilige situatie

Heeft u een onveilige situatie gezien? Laat het ons dan weten. Bel of mail naar het Contact Centrum 0704416622 of . Vermeld de straat en huisnummer of het dichtstbijzijnde hectometerpaaltje. Bij een melding gaan we ter plaatse kijken of actie noodzakelijk is. Bedankt voor uw hulp!