Randweg Waddinxveen
De randweg Waddinxveen bestaat uit de Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan.

De randweg ontlast het lokale wegennet van Waddinxveen. De A12, A20 en het toekomstige bedrijventerrein Glasparel+ zijn beter bereikbaar.

De aanleg van de vierde afslag aan de rotonde Bredeweg is gereed, dit maakt Glasparel+ beter bereikbaar. De afslag verbindt de Bredeweg en de N219 met het bedrijventerrein.

Kappen van bomen

Provincie Zuid-Holland heeft voor de noodzakelijk te kappen bomen een kapvergunning verkregen van gemeente Waddinxveen. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag is een compensatieplan opgesteld.

Proefterpen

Afbeelding bij proefterpen toekomstig tracé

Kapvergunning Vredenburghlaan

Voor de aanleg van de Vredenburghlaan – onderdeel van de nieuwe randweg om Waddinxveen – moet een aantal bomen worden gekapt.

Volg VerkeerZH

Contact

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de provincie. Het centrum is te bereiken per en 0704416622.