Overzicht subsidie-evaluaties 2016

Datum besluit: 10 april 2017


Gedeputeerde Staten hebben een kalender opgesteld waarop staat wanneer subsidieregelingen en beleid van de provincie geëvalueerd moeten worden. Deze evaluaties worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het handelen van de provincie. Jaarlijks sturen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een overzicht waarop staat welke evaluaties in het voorafgaande jaar wel en welke niet zijn uitgevoerd. Volgens deze afspraak sturen Gedeputeerde Staten nu het overzicht van evaluaties die in 2016 zijn verricht toe.

Type besluit: GS-vergadering