Onderzoek Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Datum besluit: 29 augustus 2017


ln opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben Wageningen Research en het Kadaster onderzoek gedaan naar de opgave van vrijkomende agrarische bebouwing. De onderzoekers verwachten dat in Zuid-Holland de trend van de afgelopen jaren in vrijkomende agrarische bebouwing ook de komende jaren verder doorzet. Zij verwachten dat leegstand van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aanzienlijke impact kan hebben op de omgevingskwaliteit van het landelijk gebied. De provincie Zuid-Holland biedt met haar ruimtelijk beleid de mogelijkheid om leegstaande bebouwing een andere, passende ruimtelijke functie te geven, waarbij behoud of verbetering van de omgevingskwaliteit het uitgangspunt is. Om dat te ondersteunen zet de provincie Zuid-Holland in op een gebiedsgerichte aanpak waarin de provincie samen met betrokken partners werkt aan verdere ontwikkeling van kennis en innovatieve maatregelen voor deze opgave.

Type besluit: GS-vergadering