Mandaatbesluit aan IPO voor het verstrekken van subsidie KpVV aan het CROW

Datum besluit: 19 december 2017


Het Kennisprogramma Verkeer Vervoer (KpVV) dient voor het verzamelen, ontwikkelen, ontsluiten en verspreiden van kennis over verkeers- en vervoersbeleid ten behoeve van decentrale overheden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft per 1 januari 2018 de financieringsstroom voor het KpVV meerjarenprogramma van het kennisplatform CROW gewijzigd. De gezamenlijke provincies zullen jaarlijks voor de uitvoering van het KpVV meerjarenprogramma een bijdrage ontvangen via het provinciefonds. Provincie Zuid-Holland zal conform de afspraken samen met de andere provincies mandaat verlenen aan de directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het verstrekken van een subsidie aan het CROW voor het uitvoeren van het KpVV-kennisprogramma 2018.

Type besluit: GS-vergadering