Toelichting restpunten Amaliabrug - parallelstructuur A12

Datum besluit: 19 december 2017Gedeputeerde Staten hebben op 19 december 2017 Provinciale Staten geïnformeerd over twee restpunten van het project Parallelstructuur A12, te weten het landhoofd aanbrug en het bewegingswerk Amaliabrug. Deze restpunten zijn voor openstelling van de weg vastgesteld. Restpunten bij aanvaarding zijn gebruikelijk bij dit soort projecten. Het landhoofd laat een lichte scheefstand en een afwijkende voegbreedte zien. Over de breedte van de weg is daardoor een lichte verzakking van het asfalt ontstaan, aan de westzijde van de Gouwe. Weggebruikers ondervinden hiervan weinig hinder. Aannemer Heijmans onderzoekt momenteel de situatie en dient begin 2018 een herstelplan in, inclusief planning en noodzakelijke afsluitingen. Tweede restpunt is het optimaliseren van de tandwielconstructie van het bewegingswerk van de Amaliabrug, waardoor de levensduur van het bewegingswerk gewaarborgd wordt. Heijmans stelt hiervoor een plan van aanpak op, inclusief planning.

Type besluit: GS-vergadering