Vaststellen definitieve nota VTH 2018-20121

Datum besluit: 19 december 2017De nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018 - 2021 bevat het voorgenomen uitvoeringskader voor de vijf omgevingsdiensten binnen de provincie Zuid-Holland, die de provinciale taken in opdracht van de provincie uitvoeren. De provincie zet de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in met als doel: het voorkomen en wegnemen van knelpunten inzake natuur en milieu. Daarnaast gebruikt de provincie deze instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren zonder de economische belangen uit het oog te verliezen. De nota VTH 2018 – 2021 is aangepast aan de vereisten van nieuwe wet- en regelgeving, inzichten uit recente onderzoeksrapporten en de uitvoeringspraktijk.

Type besluit: GS-vergadering