Verlengen Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017

Datum besluit: 14 februari 2017


In de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 (BvDM) staat hoe de provincie omgaat met duurzaamheid bij ontwikkeling op diverse terreinen als economie en natuur. Ook staat erin hoe de provincie invulling geeft aan haar wettelijke milieutaken en de uitvoering daarvan. Omdat de geldingsduur van de BvDM afloopt in mei 2017 is het voorstel om deze met twee jaar te verlengen. Zo blijft de provincie voldoen aan het wettelijk vereiste van de Wet milieubeheer (Wm) en blijven de kaders uit de BvDM van kracht terwijl de provincie in de tussentijd het omgevingsbeleid op basis van de Omgevingwet voorbereidt. Via onderstaande links naar het Staten Informatie Systeem treft u de documenten aan inzake het verlengen Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017.

Verlengen Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 - Statenvoorstel

Verlengen Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017 – Beleidsvisie

Type besluit: GS-vergadering