Verlenging regeling Van Werk naar Werk en de wijziging van de regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid

Datum besluit: 21 februari 2017


Met ingang van 1 januari 2017 zijn een aantal wijzigingen in de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies (CAP) en bijbehorende Regeling aanvullende voorzieningen bijwerkloosheid doorgevoerd:

1. De huidige afspraken over de begeleiding Van Werk Naar Werk in geval van reorganisatie worden verlengd. De huidige regeling liep af op 31 december 2016. Verlenging is noodzakelijk omdat cao-partijen meer tijd nodig hebben om op zorgvuldige wijze de contouren van de nieuwe afspraken over het onderwerp 'sociale zekerheid' uit te werken.

2. De regels omtrent het verstrekken van een aanvullende WW-uitkering dienen te worden aangepast ten gevolge van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het gaat om technische en redactionele wijzigingen.

Type besluit: GS-vergadering