Investeringskader voor de inzet EFRO-middelen low carbon 2014-2020

Datum besluit: 4 juli 2017Europa heeft middelen beschikbaar gesteld voor het vergroten van de toepassing van hernieuwbare energiebronnen. Samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag wil de provincie deze middelen (€4,5 mln + cofinanciering van het rijk van €1,6 mln) inzetten voor het stimuleren in hernieuwbare warmte en restwarmteprojecten voor zowel de vraag- als de aanbodzijde in Zuid-Holland. De middelen van Zuid-Holland worden ingezet via al bestaande fondsen van Rotterdam (SOFIE) en Den Haag (Energiefonds Den Haag (ED).

Type besluit: GS-vergadering