Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Datum besluit: 4 juli 2017


De provincie werkt aan de totstandkoming van integraal en opgavegericht omgevingsbeleid, in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De provincie wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet echter niet afwachten, daarom werken sommige onderdelen (modules) van het omgevingsbeleid ook al door in de huidige beleidsprodukten. De startnotitie heeft betrekking op modules die doorwerken in de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte. Het gaat onder meer om de volgende modules: ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandelsbeleid, behoefteramingen bedrijventerreinen, instrumentarium woonbeleid en energietransitie. Ook worden enkele wijzigingen doorgevoerd op de kaarten van de visie, het programma en de verordening.

Type besluit: GS-vergadering