Vervolg Krimpenerwaard Gebiedsinitiatief

Datum besluit: 13 juni 2017


De Strategische Visie Krimpenerwaard is ontstaan uit een gebiedsinitiatief onder leiding van mevrouw Riek Bakker in samenspraak met de Waardcommissie (leden Jaap Smit, Sybilla Dekker, Chris Kalden en Wim Kuijken). Provinciale Staten hebben de visie aangeboden gekregen, met het verzoek om deze visie samen met de participanten uit het initiatief en de betrokken overheden uit te werken. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten advies gevraagd over de vervolgstappen.

Het college van Gedeputeerde Staten is blij met dit initiatief en adviseert PS om onder leiding van de Waardcommissie samen met de participanten en overheden de vervolgstappen naar een strategische agenda te zetten. Daarmee blijft het initiatief in de regio en bij de betrokken participanten. Gedupteerde Staten geven aan dat dit initiatief kansen biedt en willen in de vorm van geld en personele inzet graag bijdragen aan deze vervolgstap. Gedeputeerde Staten zullen na het zomerreces haar inhoudelijk advies en een voorstel voor de hoogte van de bijdrage aan de Staten sturen. Ze adviseren de Staten om daarna in gesprek te gaan met de Waardcommissie om haar eigen mening/beeld over de visie en haar eigen rol bij de vervolgstappen mee te geven. Gedeputeerde Staten wilen soortgelijke initiatieven ondersteunen. Ervaring met dit initiatief leert dat zij daar nog beter op kunnen inspelen. Zij gaan onderzoeken of en hoe initiatiefnemers geholpen kunnen worden en of de regelgeving voor dit soort initiatieven kan worden verbeterd.

Type besluit: GS-vergadering