Herindelingsontwerp grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis

Datum besluit: 20 juni 2017Op 30 mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten een procedure te starten voor een grenscorrectie op grond van de Wet algemene regels herindeling. Die procedure is erop gericht dat de woonplaats Oudenhoorn op 1 januari 2018 overgaat van de gemeente Nissewaard naar de gemeente Hellevoetsluis. De volgende stap in dit proces is de vaststelling op 20 juni 2017 door Gedeputeerde Staten van het Herindelingsontwerp grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis. Dit ontwerp gaat nu de inspraak in waarbij een ieder en de raden van de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis hun zienswijzen op dit ontwerp aan Gedeputeerde Staten kenbaar kunnen maken.

Type besluit: GS-vergadering