Beantwoording schriftelijke vragen 3202 Statenfractie VVD - Overlast dubbel beboeten in het openbaar vervoer

Datum besluit: 27 juni 2017Gedeputeerde Staten hebben Statenvragen 3302 van de WD inzake overlast dubbel beboeten in het openbaar vervoer beantwoord. Het Utrechtse OV-bedrijf verhaalt de kosten van de inzet van Bijzondere Opsporings- ambtenaren (Boa's) bij aanhoudingen op de overlastgever. Dit bovenop de boete die door het Openbaar Ministerie wordt opgelegd. Gedeputeerde Staten zullen de Zuid-Hollandse vervoerders voorstellen deze werkwijze te volgen. Verder geeft het college inzicht in het aantal ABC-incidenten binnen haar concessies en de hoogte van de boetes die door het Openbaar Ministerie worden opgelegd.

Type besluit: GS-vergadering