Beantwoording schriftelijke vragen 3293 Statenfractie PvdA HOPs

Datum besluit: 6 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen 3293 van de Statenfractie PvdA inzake homo ontmoetingsplaatsen (HOP's) in Zuid-Holland vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering