Plan van Aanpak fietsparkeren bij stations Zuid-Holland

Datum besluit: 14 maart 2017


Meerdere stations in de provincie Zuid-Holland kennen een tekort aan fietsparkeerplekken. De fiets speelt een belangrijke rol in het voor - en natransport bij Openbaar Vervoer (OV) locaties. In het Bestuursakkoord Fietsparkeren bij Stations van 12 december 2016 is afgesproken dat er in het voorjaar van 2017 regionale plannen van aanpak hiertoe worden uitgewerkt. De provincies en vervoerregio's zijn hier de trekker van. De provincie Zuid-Holland heeft conform deze afspraak een plan van aanpak opgesteld dat bij het Ministerie van l&M wordt aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering