Gewijzigde nota Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds

Datum besluit: 28 maart 2017In de vergadering van de commissie Duurzame Ontwikkeling van 22 maart 2017 is toegezegd om de nota Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds (vaststelling in GS (Gedeputeerde Staten) op 21 februari) op enkele onderdelen te verduidelijken. Gedeputeerde Staten hebben op 28 maart de gewijzigde documenten vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering