Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018

Datum besluit: 23 mei 2017Agrarisch natuurbeheer loopt vanaf 2016 via agrarische collectieven. Op basis van 6-jarige subsidiebeschikkingen realiseren de agrarische collectieven het agrarisch natuur- en landschapsbeheer binnen Zuid-Holland. Voor uitbreidingsaanvragen op de subsidiebeschikkingen van de agrarische collectieven vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten een hoofdsubsidieplafond van € 5.859.004,-. ln het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018 hebben Gedeputeerde Staten dit hoofdplafond onderverdeeld in deelsubsidieplafonds en zijn de aanvraagperiode en het aanvraagloket vastgesteld. Nog niet het hele hoofdsubsidieplafond is belegd in deelplafonds. De deelplafonds zullen in een later stadium worden bijgesteld indien overleggen met waterschappen en gebiedspartijen hiertoe aanleiding geven.

Type besluit: GS-vergadering