Reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 Wro tegen VBP 'Buitengebied Bleiswijk, gemeente Lansingerland

Datum besluit: 23 mei 2017Gedeputeerde Staten hebben een aanwijzing gegeven op het bestemmingsplan 'Buitengebied Bleiswijk' dat de raad van de gemeente Lansingerland op 20 april 2017 vaststelde. Hierin was een uitbreidingsmogelijkheid opgenomen voor een bedrijf dat niet tot de glastuinbouw(-keten) behoort. Het betreffende gebied is als glastuinbouwgebied aangeduid in het provinciale beleid. De provincie wil deze gebieden beschikbaar houden voor een duurzame glastuinbouwsector. Met de aanwijzing op het bestemmingsplan wordt voorkomen dat deze strijdige ontwikkeling doorgang krijgt.

Type besluit: GS-vergadering