Afwijzen aansprakelijkheidsstelling gemeente Bodegraven-Reeuwijk (water)schade aan molen De Arkduif

Datum besluit: 30 mei 2017De oeverbeschoeiing langs de Oude Rijn van molen de Arkduif, Overtocht 45 te Bodegraven, verkeert als gevolg van autonome zakkingen en achterstallig onderhoud in slechte staat. De bovenzijde van de oeverbeschoeiing strekt slechts 20 tot 30 cm boven het reguliere waterpeil. Op basis van de vigerende beheerovereenkomst uit 2003 tussen de provincie en de gemeente, heeft de gemeente de rechtsplicht om de achterliggende tuin en oeverbeschoeiing op een hoogte van 50 - 90 cm hoogte ten opzichte van het waterpeil te onderhouden.

Type besluit: GS-vergadering