Start arhi-procedure grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis

Datum besluit: 30 mei 2017


De gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis verschillen van mening over de financiële effecten van een eventuele grenscorrectie van Oudenhoorn (gemeente Nissewaard). Na bemiddeling door de gedeputeerde Bestuurlijke Zaken heeft de raad van de gemeente Nissewaard besloten niet in te stemmen met een provinciaal eindbod en met het starten van een vrijwillige grenscorrectie tussen beide gemeenten waarbij de kern Oudenhoorn zal overgaan van Nissewaard naar Hellevoetsluis. Nu de raad van Hellevoetsluis wel daarmee heeft ingestemd en ook de Statencommissie Bestuur en Middelen unaniem een voorstander is van het overgaan van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis hebben wij om deze redenen en de redenen genoemd in de GS brief besloten de procedure voor een grenscorrectie op grond van de Wet algemene regels herindeling te starten. Die procedure is erop gericht dat de kern Oudenhoorn op 1 januari 2018 zal overgaan naar Hellevoetsluis.

Type besluit: GS-vergadering