Beantwoording schriftelijke vragen 3341 Statenfractie GroenLinks - fouten in berekening RTHA

Datum besluit: 14 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen van de Statenfractie GroenLinks over fouten in de berekening Rotterdam The Hague Airport vastgesteld. Aanleiding voor de vragen is de berichtgeving over de fouten in invoergegevens die de onderbouwing vormen voor de besluitvorming rond de diverse luchthavens.

Type besluit: GS-vergadering