Uitvoeringsbesluit N215B+C Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid Goeree Overflakkee

Datum besluit: 14 november 2017Aan de provinciale weg N215 tussen Dirksland en de N59 moet groot onderhoud worden verricht. Naast het groot onderhoud worden verschillende maatregelen uitgevoerd om de bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid op de N215 te verbeteren. De maatregelen bestaan o.a. uit het aanleggen van twee nieuwe turborotondes, twee fietstunnels en één compacte ongelijkvloerse kruising. In de afgelopen jaren is het project uitgewerkt tot een definitief ontwerp in nauwe samenspraak met de gemeente Goeree-Overflakkee, waterschap Hollandse Delta, omwonenden en andere belanghebbenden. Alle maatregelen zijn in één definitief ontwerp samengepakt zodat deze in samenhang zijn ontworpen en worden gerealiseerd.Aan Provinciale Staten wordt gevraagd voor het gehele project een Uitvoeringsbesluit te nemen waarna gestart kan worden met de realisatiefase (Uitvoeringsbesluit). Op basis van reële planning kunnen de werkzaamheden op zijn vroegst begin 2019 aanvangen en wordt het gehele project medio 2022 opgeleverd.

Type besluit: GS-vergadering