Beantwoording schriftelijke vragen 3331 Statenfractie PvdD Vervolgvragen dierenleed ganzenjacht Hoeksche Waard

Datum besluit: 10 oktober 2017


Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vervolgvragen gesteld over het dierenleed bij het bestrijden en beheren van de ganzen in de Hoeksche Waard. In de beantwoording van deze vragen geven Gedeputeerde Staten aanvullende tekst en uitleg bij dit onderwerp. Enig dierenleed is niet te voorkomen bij het bestrijden en beheren van ganzen. De jager heeft echter de wettelijke verplichting om dierenleed tot een minimum te beperken.

Type besluit: GS-vergadering