Besluitvorming Steekterbrug Alphen ad Rijn - Uitvoeringsbesluit PS

Datum besluit: 10 oktober 2017


De Steekterbrug in de N207 bij Alphen aan den Rijn is aan vervanging toe. De brug wordt vervangen door een nieuwe brug die voldoet aan de technische en functionele eisen van deze tijd. Ook wordt de brug geschikt gemaakt voor een toekomstige gemeentelijke centrumring. In 2013 hebben Provinciale Staten ingestemd met het starten van de voorbereidingsfase. In de afgelopen jaren is, in samenspraak met de gemeente, omwonenden en belanghebbenden een voorlopig ontwerp opgesteld. Er wordt nu aan Provinciale Staten voorgesteld de uitvoeringsfase te starten, op basis van een voorkeursvariant, die uitgaat van aankoop van de stal aan de noordoostzijde van de brug. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het uitvoeringsbesluit voor de vervanging van de Steekterbrug voor te leggen aan Provinciale Staten en om de gemeente Alphen aan den Rijn te vragen om hun bijdrage aan het project te verhogen.

Type besluit: GS-vergadering