Vlaams-Nederlandse Delta - conferentie 2018 en bestuurlijk inzet

Datum besluit: 31 oktober 2017


De provincie Zuid-Holland is lid van de Vlaams-Nederlandse Delta. In dit samenwerkingsverband werkt Zuid-Holland samen met de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De samenwerking is met name gericht op het stimuleren van de regionale economie en op mobiliteit. Namens de Vlaams-Nederlandse Delta wordt er ieder jaar door één van de provincies een conferentie georganiseerd. In 2018 is Zuid-Holland aan de beurt om de conferentie te organiseren. Gedeputeerde Staten hebben besloten om als thema voor de conferentie te kiezen voor de Corridor Rotterdam Antwerpen; een belangrijke verbinding tussen Nederland en Vlaanderen, zowel over de weg, als het spoor als via buisleidingen (in de grond). Het thema zal breed worden uitgewerkt; er zal zowel verbinding worden gelegd met andere corridors als met belangrijke provinciale thema's zoals schone binnenvaart. De conferentie wordt gehouden op woensdag 7 november 2018. Meer details over het programma, de locatie en de inschrijving volgen in 2018.

Type besluit: GS-vergadering