Aanvaarding geactualiseerde regionale woonvisies en woningbouwprogramma's 2017

Datum besluit: 26 september 2017


Gedeputeerde Staten informeren de regio’s per brief in hoeverre de geactualiseerde regionale woonvisie met bijbehorend woningbouwprogramma worden aanvaard. Eens per drie jaar actualiseren de woningmarktregio’s in Zuid-Holland hun regionale woonvisie, onder andere op basis van een nieuwe Woningmarktverkenning. Deze woonvisie is de basis voor het regionale woningbouwprogramma. Het woningbouwprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. De provincie heeft ingezet op regionale kwalitatieve woonvisies, met aandacht voor woonmilieus en een evenwichtig samengestelde woningvoorraad.

Type besluit: GS-vergadering