Bestuurlijke afspraken wonen en vliegen

Datum besluit: 26 september 2017


De staatssecretaris van lnfrastructuur en Milieu heeft in haar brief van 20 september 2017 de afspraken weergegeven zoals die tussen haar ministerie, de luchtvaartsector, de gemeente Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn gemaakt in het dossier Wonen en vliegen Schiphol. Middels deze brief onderschrijft de provincie de gemaakte afspraken en bevestigt zij dat deze afspraken adequaat zijn uitgewerkt. De Staatssecretaris zal vervolgens nieuwe regelgeving, met ruimere bouwmogelijkheden voor gemeenten rondom Schiphol, vaststellen.

Type besluit: GS-vergadering